En ekstra ældrecheck er helt nødvendig for at holde hånden under de svageste pensionister. Derfor er vi i Danske Seniorer også meget tilfredse med, at regeringen har foreslået en ekstraordinær ældrecheck på 5.000.kr.

Når verden er plaget af uroligheder og inflationen buldrer derud ad, så rammer det særligt de borgere med de mindste indkomster. Alt fra studerende og pensionister til folk på overførsler har allerede bemærket, hvordan de stigende priser i supermarkedet på alt fra kød til mælk, har presset økonomien i hjemmet.

Særligt pensionister, der modtager ældrecheck, er særligt udsatte da deres indkomstniveau i forvejen er blandt de laveste i samfundet. Samtidig bruger de en meget stor del af deres indtægter på varme og fødevarer, simpelt hen fordi de i forvejen ikke har råd til luksusprodukter. Det gør det også svært for dem at skære ned andre steder, når det bliver dyrere at klare hverdagen. Derfor har vi i Danske Seniorer også arbejdet på højtryk i Danske Seniorer med at påvirke den offentlige debat og få forhøjet ældrechecken. Vi er glade for, at regeringen er lydhør og har taget ansvar for de svageste pensionister.

Der hersker ingen tvivl om, at man ved at pumpe penge ud i samfundet, kan forværre inflationen betragteligt. Men selvom vi alle gerne vil betale lidt mere for mælken for at straffe Putin for hans bestialske angreb på Ukraine, så har nogle bare sværere ved at løfte den økonomiske byrde solidarisk med os andre. Vi ved, at vi lever i et godt samfund, når vi både kan give en håndsrækning til de svageste og samtidig forsvare friheden på vores eget kontinent. Det er et samfund, vi kan være stolte af.

Debatindlæg  af landsformand Per K. Larsen og direktør Katrine Lester, bragt i Frederiksborg Amtsavis, 17. maj 2022

Udskriv E-mail

Overgangen fra NemID til MitID bliver flyttet fra den oprindelige tidsfrist 30. juni til 31. oktober 2022. Det fysiske nøglekortet eller ”papkortet” udfases dog stadig 30. juni, da det ikke lever op til de europæiske standarder for sikkerhed. På samme måde skal NemID-appen, altså det digitale nøglekort, udfases endeligt 31. oktober.

NemID (både papkort og app) erstattes af MitID. Har man fået et MitID-login, behøver man altså ikke skænke det yderligere tanke. Flere seniorer har dog behov for hjælp til overgangen og kan søge hjælp i deres kommunes borgerservice. Borgerservice har oplevet et stort pres, da overgangen sker samtidig med pasbestillinger og forberedelser til EU-folkeafstemningen 1. juni. For at give alle en fair mulighed for overgang til MitID, udskydes fristen for oprettelse til 31. oktober. Man kontaktes af ens bank, når det er ens tur til at oprette et MitID.

Danske Seniorer har længe forholdt sig fortvivlende til de lange ventetider som borgerne har oplevet på borgerservice rundt om i landet. En ventetid som vel og mærke har varieret mellem 2-6 uger. Derfor er Danske Seniorers direktør, Katrine Lester lettet og tilfreds med udskydelsen.

”I Danske Seniorer er vi meget lettede over udskydelsen af overgangen til MitID. Ventetiderne i kommunernes borgerservice har været ekstraordinære lange og har skabt pres og frustration blandt både medarbejdere og borgere. Særligt pensionister, der er knap så digitale som de unge, har oplevet bøvl med overgangen. Vi håber og regner med, at vi nu får alle danskere over til et sikkert system til efteråret”.

Overgangen til MitID sker som resultat af styrkede standarder for digital sikkerhed i EU. Da mange brugere af NemID benytter det fysiske nøglekort til at logge på deres netbank, vil dette i fremtiden ikke leve op til de opdaterede krav til to-faktor verifikation, hvor login sker af to omgange.

Udskriv E-mail