DEN SKAL SIKRE gamle og syge tilstrækkelig hjælp!

Seniortænketanken giver god viden til det private erhvervsliv, men der er også brug for en indsats, der kan sikre en meget belastet plejesektor flere medarbejdere.

SeniorTaenketank.forsideDanske Seniorer er meget glad for den viden og de anbefalinger, der nu er samlet i Seniortænketanken Fremtidens seniorarbejdsliv.

"Følger politikerne, arbejdsgiverne og seniorerne de gode råd, kan vi alle se ind i en bedre fremtid", siger landsformand Per K. Larsen, der har repræsenteret Danske Seniorer i tænketanken.

Han peger dog på, at anbefalingerne først og fremmest er rettet mod det private erhvervsliv.

Flere skal få lyst til at blive og passe ældre og syge

"Det er vigtigt, men skal vi fastholde velfærdssamfundet, må vi også sikre langt flere hænder til at passe de ældre og syge og have udviklet modeller, så de ansatte får lyst til at blive. Det vil jeg gerne opfordre regeringen til at tage initiativ til, meget gerne med en ny tænketank", siger han.

Per K. Larsen peger på, at en hurtig indsats på dette område er helt afgørende: 

"Manglen på sosu’er er allerede i dag meget stor, 3 af 4 kommuner oplever problemer, og Seniortænketankens tal viser tydeligt, der er brug for en ekstra indsats i forhold til kvinderne, der typisk varetager disse jobs", siger han.

"I 2040 vil der være knapt 260.000 ældre over 80 år"

Per K. Larsen påpeger, at vi i de kommende år får en alvorlig mangel på SOSU’er og sygeplejersker: I 2040 vil der være knapt 260.000 ældre over 80 år.

30% af social- og sundhedspersonalet er i dag over 55 år, og en fremskrivning fra FOA viser, at der allerede i 2026 kommer til at mangle næsten 40.000 ansatte inden for sosu-området.

En af de store udfordringer, Danske Seniorer ser, er, at det særligt er kvinder, der arbejder i sundheds- og socialområdet, der forlader arbejdsmarkedet tidligt. Seniortænketankens rapport viser, at kun lidt over 10% af kvinderne er på arbejdsmarkedet, når de fylder 67 år.

"Det er svært at forestille sig, at dem på 67 år og derover vil vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det, der vil give effekt på seniorarbejdsmarkedet, er tiltag, der bidrager til, at de yngre seniorer (60-65 år) i højere grad end i dag bliver i arbejde, indtil de når frem til pensionsalderen og måske længere endnu", siger han.

Danske Seniorer tror kun, vi kan få kvinderne i denne sektor til at blive i arbejde, hvis vi laver gennemgribende forandringer for de ansatte.

"Vi håber, regeringen vil være enig med os og lade en ny tænketank følge op på Seniortænketankens arbejde med forslag til en ny organisering af dette vigtige område", siger Per K. Larsen.

 

Per K Larsen fotoLarsKrabbe 2019 smallFor yderligere:
Kontakt Danske Seniorers landsformand Per K. Larsen tlf.: 23 28 44 80

 

 

 

Læs den korte version af Seniortænketankens rapport her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv Email

 .Iot grafik..OG DE VED, at de skal passe på sig selv!

”Seniorer er generelt åbne over for at tage den ny teknologi i brug, men de er også bekymrede for sikkerheden”, siger Danske Seniorers landsformand, Per K. Larsen.

Seniorer er med, når det gælder om at bruge internetforbundet udstyr – det kan være alt mellem TV og varmepumper til fitness-ure og høreapparater. Og selvom de ved, at de skal være omhyggelige med sikkerheden, når de installerer produkterne, så er de bekymrede for, om de kan blive hacket”, fortæller han og refererer til Danske Seniorers egen undersøgelse blandt medlemmer og nyhedsbrevabonnenter.

tænk.spørgI dag starter Forbrugerrådet TÆNK kampagnen Spørg, før du køber!, der skal få danskerne til at stille spørgsmål til sikkerheden ved de internetforbundne produkter, de køber. Den giver også gode råd om, hvad man skal tage højde for, når man køber produkterne.

Det glæder Per K. Larsen: ”Vi seniorer er jo stadig lidt nye på det område, så er det virkelig godt, at Forbrugerrådet finder hullerne i sikkerheden og hjælper os til at blive klogere”, siger han.

”Alle disse IoT-produkter kan jo gøre hverdagen lettere for rigtigt mange, men dér hvor det virkeligt kan gøre gavn er dér, hvor man måske ikke længere er så mobil og skal have hjælp til de praktiske ting i hjemmet. I dag findes der fx ’digitale assistenter’, som man kan styre med stemmen og der er rigtig meget, man kan styre”, fortæller Per K. Larsen og nævner som eksempler at tænde lyset, skrue op eller ned for varmen.

”Det kan være en stor hjælp, hvis man har svært ved at rejse sig eller komme rundt i boligen, men vi skal lære at bruge det og her kan vores datastuer gøre en vigtig indsats”, siger han.

IoT.smarthomeSeniorer kan få hjælp i datastuerne

De frivillige IT-vejledere i Seniorers Datastuenetværk er i næste uge på skolebænken for at lære ”alt” om IoT-produkter, hvad de kan bruges til og om hvordan de skal hjælpe andre med at komme sikkert i gang.

Foreløbig er der afsat 2 temadage, en i København og en i Aalborg. Se hvilke datastuer, der er med i første bølge temadage - eller kontakt os og tilmeld din datastue til temadag

Temadagene er gratis for medlemmer i netværket. Datastuer kan nemt blive medlem - kontakt Seniorernes Datastuenetværk 

 

Se: 

ForbrugerraadetTaenk logo

 

HUSK: som medlem af Danske Seniorer får du 10% medlemsrabat på dit første 6mdr.s abonnement på 

 

Seniorernes Datastuer er et samarbejde mellem Faglige Seniorer og Faglige Seniorer, der tilbyder undervisning, viden og vejledning til de frivillige i datastuer over hele landet. Datastuerne er bemandet af seniorer, der hjælper andre seniorer.

 

Udskriv Email