Organisationen

Danske Seniorers øverste myndighed er kongressen. 

Formandsskab - 1 landsformand og 2 næstformænd - har det overordnede ansvar for organisationens drift, daglig drift er direktørens ansvar. 

Hovedbestyrelsen består af 19 kredsformænd, som er valgt i kredsene, samt formandskabet

Forretningsudvalget består af formandskabet samt 5 regionsformænd, valgt bladt kredsformændene

 

Danske Seniorer har 8 ansatte.

Det er ud over direktøren 2 administrative medarbejdere, en regnskabsansvarlig, en kulturkonsulent, 2 organisationskonsulenter og en kommunikationskonsulent/redaktør.

 

Danske Seniorer har hovedkontor i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N - og områdekontor på Stadion Alle 11 i 7260 Sdr. Omme.

Danske Seniorer driver 2 højskoler: Rude Strand Højskole ved Odder og Tisvilde Højskole i Tisvildeleje.

Udskriv