Der er brug for en ny tænketank

DEN SKAL SIKRE gamle og syge tilstrækkelig hjælp!

Seniortænketanken giver god viden til det private erhvervsliv, men der er også brug for en indsats, der kan sikre en meget belastet plejesektor flere medarbejdere.

SeniorTaenketank.forsideDanske Seniorer er meget glad for den viden og de anbefalinger, der nu er samlet i Seniortænketanken Fremtidens seniorarbejdsliv.

"Følger politikerne, arbejdsgiverne og seniorerne de gode råd, kan vi alle se ind i en bedre fremtid", siger landsformand Per K. Larsen, der har repræsenteret Danske Seniorer i tænketanken.

Han peger dog på, at anbefalingerne først og fremmest er rettet mod det private erhvervsliv.

Flere skal få lyst til at blive og passe ældre og syge

"Det er vigtigt, men skal vi fastholde velfærdssamfundet, må vi også sikre langt flere hænder til at passe de ældre og syge og have udviklet modeller, så de ansatte får lyst til at blive. Det vil jeg gerne opfordre regeringen til at tage initiativ til, meget gerne med en ny tænketank", siger han.

Per K. Larsen peger på, at en hurtig indsats på dette område er helt afgørende: 

"Manglen på sosu’er er allerede i dag meget stor, 3 af 4 kommuner oplever problemer, og Seniortænketankens tal viser tydeligt, der er brug for en ekstra indsats i forhold til kvinderne, der typisk varetager disse jobs", siger han.

"I 2040 vil der være knapt 260.000 ældre over 80 år"

Per K. Larsen påpeger, at vi i de kommende år får en alvorlig mangel på SOSU’er og sygeplejersker: I 2040 vil der være knapt 260.000 ældre over 80 år.

30% af social- og sundhedspersonalet er i dag over 55 år, og en fremskrivning fra FOA viser, at der allerede i 2026 kommer til at mangle næsten 40.000 ansatte inden for sosu-området.

En af de store udfordringer, Danske Seniorer ser, er, at det særligt er kvinder, der arbejder i sundheds- og socialområdet, der forlader arbejdsmarkedet tidligt. Seniortænketankens rapport viser, at kun lidt over 10% af kvinderne er på arbejdsmarkedet, når de fylder 67 år.

"Det er svært at forestille sig, at dem på 67 år og derover vil vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det, der vil give effekt på seniorarbejdsmarkedet, er tiltag, der bidrager til, at de yngre seniorer (60-65 år) i højere grad end i dag bliver i arbejde, indtil de når frem til pensionsalderen og måske længere endnu", siger han.

Danske Seniorer tror kun, vi kan få kvinderne i denne sektor til at blive i arbejde, hvis vi laver gennemgribende forandringer for de ansatte.

"Vi håber, regeringen vil være enig med os og lade en ny tænketank følge op på Seniortænketankens arbejde med forslag til en ny organisering af dette vigtige område", siger Per K. Larsen.

 

Per K Larsen fotoLarsKrabbe 2019 smallFor yderligere:
Kontakt Danske Seniorers landsformand Per K. Larsen tlf.: 23 28 44 80

 

 

 

Læs den korte version af Seniortænketankens rapport her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv Email