danske seniorers høringssvarS

 

2015

Her kan du læse de høringssvar, som Danske Seniorer har afgivet i 2015

Du skal bare klikke på de nedenstående links.

De åbner i et nyt vindue

 

Høring over 2 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren) KLIK HER

Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. KLIK HER

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger og udkast til bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger. KLIK HER

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for almene boligorganisationer, selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. KLIK HER

Høring over ændring af bekendtgørelse om maksimale ventelister ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil. KLIK HER

Høring om Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018 "Lev stærkt hele livet" KLIK HER

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer ud fra en målgruppetilgang, krav om udredning og handleplan i komplekse sager, samling af visse ydelser i en tilbudsvifte m.v.) KLIK HER

Høring om udkast til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. KLIK HER

Design & Hosting by Macrocom