Danske Seniorer sætter spot på Kørekortsfornyelse for 70+årige

 

jrgen_p_christiansborg.jpg

Torsdag den 23. januar havde Danske Seniorer såkaldt foretræde for Retsudvalget på Christiansborg.

Formålet var at forsvare vores ønske om at få afskaffet reglen om, at bilister på 70 år og derover skal til en lægeundersøgelse, hvis de vil beholde deres kørekort.

GIV OS RAT OG RIMELIGHED

Høring om kørekortfornyelse med obligatoriske lægeundersøgelser af 70+-årige Fællessalen, Christiansborg, tirsdag den 29. oktober 2013

Hvorfor skal 70+-årige bilister i Danmark gennemgå obligatorisk lægeundersøgelse for at få kørekortet fornyet – i modsætning til bilisterne i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Belgien?

Den danske model for kørekortfornyelse med obligatorisk lægeundersøgelse kan ikke begrundes ud fra trafiksikkerhedsforskning.

Opretholdes ordningen ud fra almindelige holdninger – styret af, at de fleste kender “en gammel onkel der burde lade bilen stå”?

Kan de 100 millioner, som 70+-bilisterne årligt bruger til lægeundersøgelser ved kørekortfornyelse, anvendes bedre – f.eks. til at gøre unge bilister mere trafiksikre?

 

                       Se billeder fra høringen her

 

 

Design & Hosting by Macrocom