IDÉER FRA SEKS TIMERS GOD DEBAT OM MULIGHEDERNE FOR AT SKABE BEDRE BOLIGER OG BOLIGMILJØER TIL SENIORER


En sikker base er vigtig – ikke mindst når man bliver ældre. Hjemmet er for de fleste voksne et fast holdepunkt i tilværelsen. Vi ser børnene flyve fra reden, æbletræet vokse i haven og naboer, der kommer og går. Men med tiden flytter vi alle, men hvorhen og til hvad?

Flyttefrekvensen er særligt høj fra omkring 75-års alderen. Man flytter typisk til en etagebygning, og ofte alene.

I dag er der i Danmark ca. 425.000 borgere over 75 år, i 2020 forventes gruppen at være vokset til omkring en halv million; og i 2030 til ca. 700.000. Det er en stor og meget heterogen gruppe, hvor størstedelen klarer sig selv eller med nogen hjælp, mens en mindre gruppe har et stort plejebehov. Behov for hjælp eller ej, har alle brug for netværk og fællesskab, som giver tryghed og værner mod ensomhed og isolation.

Det anslås, at der er imellem 50.000 og 250.000 ensomme ældre i Danmark. Ældre, der ville ønske, de havde noget at stå op til og nogen, der kan hjælpe dem, hvis uheldet er ude; i bund og grund måske blot nogen at tale med.

Der er oprettet mere end 200 seniorbofællesskaber i Danmark med omkring 5.000 ressourcestærke beboere, som for de flestes vedkommende trives i denne boform. I den anden ende af spekteret bor omkring 30.000 ældre i plejeboliger, hvor ensomhed og det, som nogle benævner ’social død’, er en del af hverdagen, og hvor stort set ingen ser frem til at tilbringe deres sidste år. Imellem disse to yderpunkter savner en større gruppe alternative rammer, hvor de kan leve og nyde den tredje alder.

Ideseminar om boliger til ældre
Danske Seniorer og ÆldreForum synes, der er behov for at drøfte boformer for alle ældre.

Derfor inviterede vi en bred kreds af aktører med bl.a. forskere, arkitekter, ældre og unge borgere samt en enkelt fremtidsforsker til at byde ind med tanker, erfaringer og forslag til, hvordan vi skaber boliger og boligmiljøer, hvor ældre (og måske endda også yngre generationer) gerne vil bo.

Hvordan skaber vi eksempelvis boliger og boligmiljøer, som både imødekommer behovet for fysiske rammer og fællesskab for midtergruppen af ældre? Kan plejeboligmiljøet gøres mere attraktivt? Kan seniorbofællesskaberne udvikles yderligere? Og hvordan sikrer vi, at ældre overvejer boligen til den tredje alder, før de bliver for svækkede til fx at ændre boligen, flytte og til at indgå i nye fællesskaber og netværk?

Resultater fra Idéseminaret
Deltagerne mødtes en dag i oktober 2015 til et Ideseminar om boliger til ældre. Resultatet var seks timers god debat, med masser af inspiration til videre overvejelser.

’Fællesskab’ gik igen i mange af dagens idéer og forslag. Der er fx forslag om alleboliger, der kan indrettes funktionelt, så alle kan besøge hinanden på tværs af generationer og mobilitet. Og overvejelser om hvordan man kan udbrede boformer, der skaber mulighed for generationsmøder.

Andre overvejelser går på, hvordan det kan gøres lettere at etablere bofællesskaber, som vi kender dem i dag, men også evt. udvide kredsen, så socialt og fysisk svagere borgere kan få adgang til bofællesskaber.

Der er også et bud på ældre- og plejeboliger, hvor overgangen fra den ene bolig til den anden ikke er så skarp, og hvor der er plads til den enkeltes behov, så individualiteten, værdigheden og fællesskabet hænger sammen.

Nogle deltagere overvejede, hvordan man kan støtte folk i at blive boende i deres eksisterende bolig ved både at tilpasse boligen og nærområdet, så der skabes nyt liv både i og mellem boligerne.

Andre overvejelser mundede ud i modeller for, hvordan boligydelsen til pensionister kan forbedres uden ekstra omkostninger.

Udgiver: ÆldreForum og Danske Seniorer
Udgivelsesår: November 2015
Sideantal: 22
ISBN - digital: 978-87-90651-51-0

 

------------------------------

 

BOLIGER FOR
FREMTIDENS ÆLDRE

 

Et arbejdspapir om plejeboliger, seniorbofællesskaber

og differentierede seniorboligmiljøer.


Boliger

Design & Hosting by Macrocom