Danske Seniorers Forretningsudvalg

Der er otte medlemmer i Forretningsudvalget:                                           

Formanden
De to næstformænd
En kredsformand fra hver Region

Jørgen
Fischer

Landsformand

 

Kontakt

telefon 2296 0480
j.cher@get2net.dk

 

Ansvarsområder

Overordnet ansvar
Ældre hjælper Ældre

 

 

 

Per K.
Larsen

Næstformand

 

Kontakt

telefon 2328 4480
mailto:pkl@unikon.dk

 

Ansvarsområde

Social Seniorpolitik

 

Arne
Rolighed

Næstformand

 

Kontakt

telefon 2072 0885
aro@arnerolighed.dk

 

Ansvarsområder

Ældre medicinske patienter
Plejehjem

 

 

Lise Acthon

Lise H. I. Acthon

Region Kreds Nordsjælland 

Kontakt

telefon 5093 4664
kredslise@ctop.dk 

Ansvarsområde

 

Ole_Steinvig.jpg

Ole Steinvig

Kreds Sydsjælland og Lolland og Falster 

Kontakt

telefon 4353 0344 - 5170 6830
mo@steinvig.dk

Ansvarsområde

 

 

 

Flemming
Bay-Jensen

Region Syd

 

Kontakt

telefon 4014 3890
baymann@bbsyd.dk

 

Ansvarsområde

Højskolerne

mette

overgaard 

 Region Midt

 

Kontakt

telefon 9695 0180
mettekovergaard@gmail.com

 

Ansvarsområder

Aldersdiskrimination
Kørekortsfornyelse

 

 

 

Carsten
Møller Nielsen

Region Nord

 

Kontakt

telefon 2099 8075
mail@cilmic.dk
 

Ansvarsområde

Danske Seniorers politikker

 

 

Kommende FU-møder i 2017:

23. august 2017

Design & Hosting by Macrocom