Danske Seniorer nyheder

 

Pensionsforhold i Europa

Skal Danmark være "Europamester" i høj pensionsalder?

Kom med til et spændende offentligt debat-arrangement onsdag den 30. november kl.10.30 på Svanevej 22, 2400 København NV

Arrangører er Danske Seniorer, FIC og Globale Seniorer.

 globale seniorer

Læs mere her.


 25. maj 2016:

Danske Seniorer:
5-punkts plan kan afhjælpe del af fejlmedicinering af ældre

Hvert år indlægges op mod 100.000 danskere som følge af, at de får for meget medicin og et sted mellem 3.000 og 5.000 dør, fordi de får forkert medicin. Danske Seniorer foreslår en fem-punkts plan, der kan afhjælpe problemet.

 5- punkts plan i korthed:

Det aktive stof i lægemidlet skal fremstå klart og tydeligt på pakningen.
- Ældre patienter, der får flere end fem forskellige lægemidler, skal som minimum en gang hvert år have en gennemgang af deres medicin.
- Det skal af medicinpakken fremgå, hvilket originalprodukt kopimedicinen erstatter.
- Alt skal stå med let forståelig og læsbar skrift.
- Alle patienter skal have den rette medicin, hverken mere eller mindre.

Læs mere her:
Hvert år indlægges op mod 100.000 danskere som følge af, at de får for meget medicin og 3.000 - 5.000 dør, fordi de får forkert medicin. Det budskab har vi bragt frem igen og igen og det glæder os oprigtigt, at såvel sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som formanden for Danske Regioner Bent Hansen nu erkender, at det er et stort problem. Det siger næstformand i landsorganisationen Danske Seniorer Arne Rolighed.

Udtalelsen kommer i relation til en bemærkning fra Sophie Løhde, hvor hun er citeret for at sige:

»Det er muligt, at der skal gøres mere for at forebygge sygehusindlæggelser blandt ældre, der er relateret til medicin, og jeg er også parat til at drøfte behovet for at sætte ind med yderligere initiativer på området med de øvrige partier.«

Arne Rolighed fortsætter:

- Vi har såmænd også et forslag til, hvordan en del af problemstillingen kan løses:

1. Det aktive stof i lægemidlet skal fremstå klart og tydeligt på pakningen.
2. Ældre patienter, der får flere end fem forskellige lægemidler, skal som minimum en gang hvert år have en gennemgang af deres medicin.
3. Det skal af medicinpakken fremgå, hvilket originalprodukt kopimedicinen erstatter.
4. Alt skal stå med let forståelig og læsbar skrift.
5. Alle patienter skal have den rette medicin, hverken mere eller mindre.

Kravet fra Danske Seniorer er desuden, at enhver patient skal have den rette medicin, i korrekt mængde og på korrekt tidspunkt. Hverken flere eller mere. Rette pille i rette mund - og til rette tid!


Arne Rolighed fortsætter:
- Vi oplever ofte ældre, der slet ikke kan finde rundt i de piller, de blive ordineret, af den simple grund, at patienten den ene gang får piller fra én producent og næste gang piller fra en anden producent, fordi apotekerne skal udlevere det på dagens billigste produkt. Og dermed ofte piller fra forskellige producenter fra gang til gang. Dermed er det ikke umiddelbart genkendeligt, at pillen i bund og grund indeholder stort set det samme aktivstof.


- Det skabere usikkerhed og folk bliver bange, hvis de føler, de ikke får den rette medicin udleveret. De skal samtidig være sikre på, at det sundhedsfaglige personale, sørger for rette pille i rette mund. Ligesom borgere, der ikke bor på plejehjem, skal være sikre på, at de får taget de rette piller.

- Det er grundlæggende et stort problem, og er også medvirkende årsag til fejlmedicinering. Det koster liv, det koster dyre hospitalsindlæggelser og det skaber forvirring og bekymring hos mange ældre medborgere og hos deres pårørende.

9. maj 2016:

Marienborgmødet om demens

Danske Seniorer var repræsenteret, da statsminister Lars Løkke-Rasmussen bød velkommen til Marienborgmødet om demens.

Det var Danske Seniorers næstformand Per K- Larsen, der sad med ved bordet, da Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde præsenterede sine betragtninger om den indledende proces, inden andre med stor erfaring og viden, såvel fra behandlersystem som pårørende, kom med indlæg eller lyttede til indlæg for efterfølgende at netværke.

Politisk har vi i Danske Seniorer  især fokus på de svageste ældre og forebyggelse af sygdom og ensomhed, formål der passer godt sammen med oplægget til Handlingsplanen på demensområdet.

Fra Danske Seniorers side vil vi blandt andet gerne bidrage til

  1. at forebygge at demens bliver mere udbredt.

  2. at forhale virkningerne hos de, der rammes og

  3. at informere.

Vi tænker at blande tre metoder, som alle eksperter synes at være enige om: socialt samvær, kognitiv stimulation og motion.

Det lyder måske lidt klinisk, men det er bestemt ikke ment sådan. Vi tror det er vigtigt at aktiviteterne er båret af interesse og lyst og foregår som naturlige dele af livet i de lokale foreninger og klubber, hvor alle har glæde af at deltage og som inkluderer demensramte og pårørende i fællesskabet.  

Det kan være gennem musik, sang, dans, oplevelser man planlægger og gennemfører i fællesskab

Vi håber at der bliver plads til forskning i den Nationale Handlingsplan, både til at klarlægge demensudviklingen og til at skaffe mere viden om, hvad der virker.

Der er nye, udenlandske undersøgelser som tyder på, at selv om bliver flere ældre, er der færre som rammes af demens, fordi de, der lever længe, også lever et mere aktivt, sundt og socialt liv. De der ikke gør det, dør tidligere.

Det vigtige budskab er, at demens forebygges når vi får bedre materielle vilkår, bedre uddannelse, mere motion, ryger mindre, stimuleres med oplysning, IT, musik, idræt. OG sidst men ikke mindst: vores børnebørn

Udviklingen mindskes også i takt med at sundhedsvæsenet giver bedre behandling af kredsløbslidelser, depression og andre sygdomme, der øger risikoen for demens.

Fra Danske Seniorers side er vi parate til at medvirke til et godt forløb af handlingsplanen, til gavn og glæde for de ramte, de pårørende, behandlersystemet og for hele samfundet som sådan. 

Og med det i tankerne, var Danske Seniorer  repræsenteret ved Marienborgmødet om demens.


 

 


IDÉER FRA SEKS TIMERS GOD DEBAT OM MULIGHEDERNE FOR AT SKABE BEDRE BOLIGER OG BOLIGMILJØER TIL SENIORER

En sikker base er vigtig – ikke mindst når man bliver ældre. Hjemmet er for de fleste voksne et fast holdepunkt i tilværelsen. Vi ser børnene flyve fra reden, æbletræet vokse i haven og naboer, der kommer og går. Men med tiden flytter vi alle, men hvorhen og til hvad?Forside.jpg

Danske Seniorer og ÆldreForum synes, der er behov for at drøfte boformer for alle ældre.

Derfor inviterede vi en bred kreds af aktører med bl.a. forskere, arkitekter, ældre og unge borgere samt en enkelt fremtidsforsker til at byde ind med tanker, erfaringer og forslag til, hvordan vi skaber boliger og boligmiljøer, hvor ældre (og måske endda også yngre generationer) gerne vil bo.

Hvordan skaber vi eksempelvis boliger og boligmiljøer, som både imødekommer behovet for fysiske rammer og fællesskab for midtergruppen af ældre? Kan plejeboligmiljøet gøres mere attraktivt? Kan seniorbofællesskaberne udvikles yderligere? Og hvordan sikrer vi, at ældre overvejer boligen til den tredje alder, før de bliver for svækkede til fx at ændre boligen, flytte og til at indgå i nye fællesskaber og netværk?

Download Rapport_Ideer_fra_seks_timers_god_debat_om_mulighederne_for_at_skabe_bedre_boliger_og_boligmiljer_til_seniorer.pdf eller læs mere om hele projektet her.


 

To nye udgaver af Seniormagasinet programsat

Optagelserne til to nye udgaver af Seniormagasinet på DK4, hvori medvirker landsformand Jørgen Fischer, de to næstformænd Arne Rolighed og Per K. Larsen, sammen med Carolina Magdalene Maier, der er Alternativets ordfører for sundhed og livskvalitet, har netop fundet sted. Vært på programmerne er Georg Julin.

 Programmet, ”Rette pille i rette mund”, hvori Arne Rolighed og Carolina Magdalene Maier debatterer sendes som følger:

Mandag d. 26. oktober kl. 18.10 

Onsdag d. 28. oktober kl. 00.30 

Onsdag d. 28. oktober kl. 14.50 

Tirsdag d. 3. november kl. 22.15 

Mandag d. 9. november kl. 02.45 

Torsdag d. 12. november kl. 13.40 

Har du ikke mulighed for at se programmet i fjernsynet, eller vil du bare gerne se det igen, kan du se det her

Programmet Udfordringen for fremtidens…., hvori Jørgen Fischer og Per K. Larsen, debatterer fremtidens udfordringer på seniorområdet, og med baggrund i nylig afviklet kongres i Danske Seniorer sendes som følger:

Onsdag den 4. november kl. 18.30

Torsdag  den 5. november kl. 15.20

Søndag den 8. november kl. 14.15

Har du ikke mulighed for at se programmet i fjernsynet, eller vil du bare gerne se det igen, kan du se det her

Se nyeste udgave af Seniormagasinet – "Passiv dødshjælp?"

Endnu en udgave af Seniormagasinet, som Danske Seniorer laver i samarbejde med DK4, er rullet over skærmen. Vært er Georg Julin, der tager emnet passiv dødshjælp op til debat.

Fik du ikke set afsnittet "Passiv dødshjælp" kan det hentes på nedenstående link.

https://youtu.be/KtTwKEDz374

 

 
 
Design & Hosting by Macrocom