Medlemsfordele - Foreninger

SeniorBladet

SeniorBladet_0415_fors.jpg

Alle medlemmer modtager medlemsbladet, SeniorBladet, 8 gange om året.
SeniorBladet bringer artikler om og for medlemmer, om nyheder på ældreområdet, ældrepolitik, og andre emner, der kan interessere vores medlemmer. Derudover har SeniorBladet rejser, brevkasse, krydsord og gratis kontaktformidling (billetmærke). 
På midtersiderne er en aktivitetskalender, hvor foreningerne gratis, men kortfattet, kan annoncere for fx arrangementer, fester og udflugter. Aktivitetskalenderen er forskellig for hver region i Danmark. Fem gange om året er desuden et særligt indstik Tá ud og Kom med. Dette indeholder tilbud og omtale af særlige udflugter, koncerter, filmforevisninger, rejser med mere. 

SeniorBladet er gratis og kan leveres som pakke til foreningen, der selv betaler portoen.
Man kan også vælge, at få SeniorBladet sendt til hver enkelt medlems postkasse. Det koster 30 kr. om året.

information

Danske Seniorer har et elektronisk nyhedsbrev, som alle kan abonnere på.
Derudover har vi et internt nyhedsbrev, som kun sendes til medlemmer og medlemsforeninger. Her kan man læse seneste nyt om organisationen.

pr-materiale

Danske Seniorer stiller pr-materiale til rådighed for foreningerne. 
Foreninger kan få tilsendt foldere om Danske Seniorer, mens større ting som fx rollups eller bannere kan lånes gratis.
Restoplag af medlemsbladet, SeniorBladet, kan også fås til uddeling på fx ældremesser eller udstillinger.

kurser

kursus.jpg

Alle kan have behov for nye idéer til det lokale foreningsarbejde, derfor afholder Danske Seniorer kurser, konferencer og temadage for medlemmerne.
Nogle ting er gratis at deltage i, mens andre har et lavt deltagergebyr.
En gang om året afholder Danske Seniorer et gratis tillidsmandskursus for bestyrelsesmedlemmer fra medlemsforeningerne på Rude Strand Seniorhøjskole.  

filmklubber

Danske Seniorer har en række filmklubber rundt omkring i landet.
Klubberne viser film i biograferne inden den almindelige åbningstid, og medlemmerne betaler typisk et fast lavt beløb for en hel sæson med gode film.
De fleste filmklubber optager nye medlemmer.
Danske Seniorer kan også hjælpe foreninger, som gerne selv vil starte en filmklub

rejser

Danske Seniorer arrangerer rejser, busture og udflugter for seniorer.
Alle medlemmer får rejserne til en særlig god medlemspris.
Hvis en større gruppe medlemmer fra en forening ønsker at komme med på en rejse, arrangerer vi gerne opsamling tæt på jer, transport til lufthavnen eller, hvad der kunne være brug for.

Hvis en medlemsforening selv ønsker at arrangere en rejse eller en længere udflugt med bus, står vores rejsekonsulent til rådighed med hjælp og vejledning.
Hjælp til at arrangere rejser er gratis.

Kom med!

ForsideKM_2.2015-tilpassetStr.jpg

Foreninger på Sjælland modtager Aktivitetsbladet Kom Med! 4 gange om året.


I Kom Med! finder man ture, udflugter, vandreture, fester, rejser og meget andet, som ansatte og frivillige arrangerer i Hovedstadsområdet.

udviklingskonsulenter

Foreninger kan få hjælp af Danske Seniorers udviklingskonsulenter.
Konsulenterne kan hjælpe med det organisatoriske arbejde som fx general-forsamlinger og vedtægtsændringer, men konsulenterne kan også hjælpe foreningerne med fornyelse og synliggørelse, fondsansøgninger og hvad der ellers kunne være brug for ude i foreningerne.

Besøg og hjælp fra konsulenten er gratis.

medlemskort, programmer mm

Medlemsforeninger, som har valgt at få postomdelt medlemsbladet, kan få gratis medlemskort og programmer og pjecer, der leveres som færdigt materiale og labels med medlemsadresser, kopieret til udgiftspris og evt. fragt.

Foreningsliste

En gang om året udgiver organisationen en foreningsliste med navn, formand og kontaktoplysninger på alle medlemsforeninger.
Medlemsforeninger kan have stor glæde af hinanden, fx når der planlægges ture -For de lokale foreninger har som regel helt styr på, hvor der er godt at spise eller hvilke udflugtsmål, der er værd at rejse efter.

Listen mailes til alle medlemsforeninger i starten af året.

store fester

Danske Seniorer arrangerer koncerter og fester for ældre.
Festerne er kun for medlemmer
(og 1 ledsager).
Billetter til de store fester leveres i kommission til medlemsforeningerne, inden de sælges i løssalg. På den måde kan foreningerne arrangere lokale ture til festerne og være sikker på, at der er billetter nok.

fester.jpg

Hvis foreningen vil afholde en stor fest eller koncert tilbyder Danske Seniorer gratis konsulentbistand til fx igangsætning, billetter eller booking af kunstnere eller foredragsholdere. Vores kulturformidler har mange års erfaring med at planlægge og afholde store arrangementer, og hun hjælper gerne til, hvis foreningen har lyst til at prøve kræfter med et større arrangement.
Der kan også være mange penge at spare på honorarer, idet Danske Seniorer har gode aftaler med en lang række kendte kunstnere.

Danske Seniorer har en fælles KODA-aftale, som alle medlemsforeninger er dækket af. Derfor skal medlemsforeninger ikke selv betale KODA-afgift, når der er musik og dans på programmet.

pensionist eller efterlønsmodtager

4058085_forside_Lille_Gule.jpg

Hvert år udgiver Danske Seniorer håndbogen, Pensionist eller Efterlønsmodtager.
Håndbogen er en nyttig og enkel indføring i reglerne på pensionsområdet og er en god hjælp, når man skal finde ud af, hvad man har ret til som pensionist i Danmark.
Håndbogen er gratis for medlemmerne (normalpris 50 kr.), foreningerne betaler kun for forsendelsen.

Foreningerne på hjemmesiden

På hjemmesiden her kan man læse mere om alle de ting, vi beskæftiger os med.
Under kredsene finder man en liste over alle medlemsforeningerne, og her kan foreningerne også få lagt et link til foreningens egen hjemmeside.
På den måde bliver det nemmere for nye potentielle medlemmer, at finde jeres forening.
På hjemmesiden kan foreningerne også få lagt billeder, rejsebeskrivelser, meddelelser osv., som man gerne vil dele med andre. 

Udviklingspuljen

udviklingspuljen.jpg

Medlemsforeninger kan søge økonomiske støtte gennem Udviklingspuljen til nye typer arrangementer og projekter, der har til formål at udvide medlemskredsen eller styrke det sociale liv i foreningen. 
Der er 4 ansøgningsfrister om året. 
Læs mere her

datastuer

computerbruger.jpg

Danske Seniorer har over 100 datastuer.
Medlemsforeninger kan få hjælp til at starte en datastue, hvor ældre lærer hinanden at bruge computere og internet.
Der er flere fordele ved at være med i Datastuenetværket fx temadage for datastueundervisere, deltagelse i fælles landsdækkende it-kampagner, billig forsikring og hjælp til at søge programdonationer.

højskoler

Højskolerne Rude Strand Seniorhøjskole og Tisvilde Højskole er en del af Danske Seniorer.
Danske Seniorer har indflydelse på højskolernes kursusprogram og aktiviteter.

hjskoler.jpg

indflydelse

Se under menuen Organisation, hvordan din forening kan få indflydelse på alt det, vi laver

Det koster kun 25 kr. pr. medlem om året at være medlem

 

Design & Hosting by Macrocom